[Rickettsioses in Dalmatia].

@article{Urli1960RickettsiosesID,
  title={[Rickettsioses in Dalmatia].},
  author={V Urli{\'c}},
  journal={Higijena; casopis za higijenu, mikrobiologiju, epidemiologiju i sanitarnu tehniku},
  year={1960},
  volume={12},
  pages={217-25}
}
  • V Urlić
  • Published 1960 in
    Higijena; casopis za higijenu, mikrobiologiju…