[Resources of medicinal plant Artemisia L. in Sichuan Province].

@article{Zhao1991ResourcesOM,
  title={[Resources of medicinal plant Artemisia L. in Sichuan Province].},
  author={S. R. Zhao},
  journal={Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica},
  year={1991},
  volume={16 11},
  pages={644-7, 701}
}
  • S. R. Zhao
  • Published 1991 in
    Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao…