[Radiobiology of normal oral and maxillofacial tissue].

@article{Wang1994RadiobiologyON,
 title={[Radiobiology of normal oral and maxillofacial tissue].},
 author={Shan-quan Wang and Xiao Zhong Zhu},
 journal={Zhonghua kou qiang yi xue za zhi = Zhonghua kouqiang yixue zazhi = Chinese journal of stomatology},
 year={1994},
 volume={29 1},
 pages={
     57-9
    }
}