[Quantitative diagnosis of trophoblastic cell diseases (author's transl)].

  • Wan Xian Yu
  • Published 1980 in Zhonghua fu chan ke za zhi