[Progressive facial hemiatrophy].

  • Sari Huusko
  • Published 1968 in Duodecim; laaketieteellinen aikakauskirja