[Progress in study on mechanisms of rhubarb in treating chronic renal failure].

@article{Zhu2005ProgressIS,
  title={[Progress in study on mechanisms of rhubarb in treating chronic renal failure].},
  author={Wei Zhu and Xue-Mei Wang},
  journal={Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi = Chinese journal of integrated traditional and Western medicine},
  year={2005},
  volume={25 5},
  pages={471-5}
}