[Pregnancy and tuberculosis--state-of-the-art].

@article{Kaiukova2003PregnancyAT,
  title={[Pregnancy and tuberculosis--state-of-the-art].},
  author={S I Kaiukova and V A Stakhanov and Oleg V Makarov},
  journal={Problemy tuberkuleza i boleznei legkikh},
  year={2003},
  volume={9},
  pages={31-5}
}