[Potential link between follistatin-like protein and cardiovascular diseases].

@article{Xu2011PotentialLB,
  title={[Potential link between follistatin-like protein and cardiovascular diseases].},
  author={Yan Xu and Xiaoshu Cheng},
  journal={Zhonghua xin xue guan bing za zhi},
  year={2011},
  volume={39 10},
  pages={973-5}
}