[Post-traumatic osteomyelitis of the femur].

@article{Goriachev1978PosttraumaticOO,
  title={[Post-traumatic osteomyelitis of the femur].},
  author={A N Goriachev and L V Sytin and V V Agadzhanian and Vladimir V. Kalashnikov},
  journal={Sovetskaia meditsina},
  year={1978},
  volume={3},
  pages={20-4}
}