[Post-traumatic ankylosis of the temporomandibular joint].