[Polymorphisms of beta2-adrenergic receptor].

@article{Mao2006PolymorphismsOB,
  title={[Polymorphisms of beta2-adrenergic receptor].},
  author={Yan-Mei Mao and Hong-hao Zhou},
  journal={Sheng li ke xue jin zhan [Progress in physiology]},
  year={2006},
  volume={37 3},
  pages={229-32}
}