[Pleiotropic actions of interferon (author's transl)].

@article{Suzuki1976PleiotropicAO,
  title={[Pleiotropic actions of interferon (author's transl)].},
  author={Jiro Suzuki},
  journal={Tanpakushitsu kakusan koso. Protein, nucleic acid, enzyme},
  year={1976},
  volume={21 4},
  pages={278-86}
}
  • Jiro Suzuki
  • Published 1976 in
    Tanpakushitsu kakusan koso. Protein, nucleic acid…