[Pituitary carcinoma: report of a case].

@article{Zhou2013PituitaryCR,
  title={[Pituitary carcinoma: report of a case].},
  author={Jing Zhou and Nan-yun Li and Zhi-Qiang Zhang and Chi-yuan Ma and Bo Yu and Hang-bo Zhou},
  journal={Zhonghua bing li xue za zhi = Chinese journal of pathology},
  year={2013},
  volume={42 2},
  pages={123-5}
}