[Pegylated interferon alpha 2a in treating chronic hepatitis B patients].

@article{Tian2006PegylatedIA,
  title={[Pegylated interferon alpha 2a in treating chronic hepatitis B patients].},
  author={Yuling Tian and Wei Zhao and Ling Shen and Wei Liu and Jia-bao Chang and Zhi-xun Fang and Wei-wei Yin and Lei Wang and Xi-bin Sun and Yi-Jun Yang},
  journal={Zhonghua gan zang bing za zhi = Zhonghua ganzangbing zazhi = Chinese journal of hepatology},
  year={2006},
  volume={14 11},
  pages={806-10}
}
OBJECTIVE To evaluate the efficacy and safety of pegylated interferon alpha 2a (PEG-IFN alpha-2a) in treating patients with chronic hepatitis B. METHOD Seventy-two patients with chronic hepatitis B were assigned to a PEG-IFN alpha-2a (experimental) group (n=42) and an interferon alpha (control) group (n=30) randomly. Each patient in the experimental group received 180 microg PEG-IFN alpha-2a every week. Each patient in the control group received 500 MU interferon alpha every day. All the… CONTINUE READING