[Pathogenesis and treatment strategies of drug-induced liver injury].

@article{Chen2013PathogenesisAT,
  title={[Pathogenesis and treatment strategies of drug-induced liver injury].},
  author={Cheng-wei Chen},
  journal={Zhonghua jie he he hu xi za zhi = Zhonghua jiehe he huxi zazhi = Chinese journal of tuberculosis and respiratory diseases},
  year={2013},
  volume={36 10},
  pages={726-8}
}
  • Cheng-wei Chen
  • Published 2013 in
    Zhonghua jie he he hu xi za zhi = Zhonghua jiehe…