[Papillon-Lefèvre syndrome].

@article{Morishima2000PapillonLefvreS,
  title={[Papillon-Lef{\`e}vre syndrome].},
  author={Tsuneo Morishima and Toyoko Ochiai},
  journal={Ryoikibetsu shokogun shirizu},
  year={2000},
  volume={32},
  pages={311-4}
}