[Optokinetic nystagmus test by means of accelerative stimulation].

  • Y KATSUMI
  • Published 1963 in Niigata Igakkai zasshi. Niigata medical journal