[Nothing is so sure than the unsure].

  • T Sannisto
  • Published 2001 in Duodecim; laaketieteellinen aikakauskirja