[New progress in clinical significance of ADAMTS13].

@article{Shi2017NewPI,
  title={[New progress in clinical significance of ADAMTS13].},
  author={Haohao Shi and Zhengyan Wang},
  journal={Zhonghua xue ye xue za zhi = Zhonghua xueyexue zazhi},
  year={2017},
  volume={38 10},
  pages={903-906}
}