[Myeloid sarcoma with acute promyelocytic leukemia:two cases report].

@article{Li2015MyeloidSW,
  title={[Myeloid sarcoma with acute promyelocytic leukemia:two cases report].},
  author={Jianyun Li and Chuanqing Tu and Dianwen Wang and Can Huang and Xuyan Zhang},
  journal={Zhonghua xue ye xue za zhi = Zhonghua xueyexue zazhi},
  year={2015},
  volume={36 5},
  pages={438-40}
}