[Multiple linear regression between lipoprotein level and working characteristics of college teachers].

@article{Ge2009MultipleLR,
  title={[Multiple linear regression between lipoprotein level and working characteristics of college teachers].},
  author={Xi-yong Ge and Hong-er Tian and Zhi-yuan Li},
  journal={Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi = Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi = Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases},
  year={2009},
  volume={27 12},
  pages={755-6}
}