[Molecular epidemiology and human genome project].

@article{Guo2000MolecularEA,
  title={[Molecular epidemiology and human genome project].},
  author={Chuan Guo and Lan-ting Guo},
  journal={Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi},
  year={2000},
  volume={21 6},
  pages={405-6}
}