[Medical PR-activity of the Swedish State].

  • Mia Niemi
  • Published 1967 in Duodecim; laaketieteellinen aikakauskirja