[Mechanism of multidrug resistance in human cancers].

@article{Zhang1992MechanismOM,
  title={[Mechanism of multidrug resistance in human cancers].},
  author={Hong Yan Zhang},
  journal={Sheng li ke xue jin zhan [Progress in physiology]},
  year={1992},
  volume={23 1},
  pages={30-5}
}
  • Hong Yan Zhang
  • Published 1992 in Sheng li ke xue jin zhan [Progress in physiology]