[Lymphocytic choriomeningitis; report of a case and virusological verification].

  • B Kassur
  • Published 1954 in Polski tygodnik lekarski