[Isolation of type III dengue fever virus from Aedes albopictus collected at Hainan Island].

@article{Chen1982IsolationOT,
 title={[Isolation of type III dengue fever virus from Aedes albopictus collected at Hainan Island].},
 author={Wanren Chen},
 journal={Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi},
 year={1982},
 volume={3 4},
 pages={
     213-4
    }
}
 • Wanren Chen
 • Published 1982 in
  Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua…

From This Paper

Topics from this paper.