[Isolation and identification of mosquito-borne arboviruses in Yuncheng city, Shanxi province, 2012].

Cite this paper

@article{Zheng2015IsolationAI, title={[Isolation and identification of mosquito-borne arboviruses in Yuncheng city, Shanxi province, 2012].}, author={Yayun Zheng and Yuxi Cao and Shihong Fu and Jingxia Cheng and Junying Zhao and Peifang Dai and Xiangsheng Kong and Guo-dong Liang}, journal={Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi}, year={2015}, volume={36 4}, pages={368-73} }