[Invasive papillary carcinoma of breast: clinicopathologic analysis of 6 cases].

@article{Xiao2017InvasivePC,
  title={[Invasive papillary carcinoma of breast: clinicopathologic analysis of 6 cases].},
  author={Xiaolan Xiao and Zhu Hua Zhang and Guo Xin Song and Xiuzhen Li and Cheng-hui Wang},
  journal={Zhonghua bing li xue za zhi = Chinese journal of pathology},
  year={2017},
  volume={46 12},
  pages={853-854}
}