[Idiopathic trigeminal neuralgia].

@article{ZervouValvi1983IdiopathicTN,
  title={[Idiopathic trigeminal neuralgia].},
  author={Z Zervou-Valvi and A Papadakou-sara},
  journal={Stomatologia},
  year={1983},
  volume={40 4},
  pages={189-99}
}