[Histopathology of various ameloblastomas].

@article{Menndez1976HistopathologyOV,
  title={[Histopathology of various ameloblastomas].},
  author={J L Llanes Men{\'e}ndez},
  journal={Anales espanoles de odontoestomatologia},
  year={1976},
  volume={35 2},
  pages={109-14}
}