[Grain, farmer and persistent eye inflammation].

  • Aarne Klemetti
  • Published 1999 in Duodecim; laaketieteellinen aikakauskirja