[Geographical distribution of ascaridiasis in mountainous districts of Georgia].

  • L M Zirakishvili
  • Published 1969 in
    Meditsinskaia parazitologiia i parazitarnye…