[Gas chromatography for determination of paraquat derivatives in blood].

@article{Chen2008GasCF,
  title={[Gas chromatography for determination of paraquat derivatives in blood].},
  author={Zi-ru Chen and Jun-sheng Liu and Li-ming Chen},
  journal={Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi = Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi = Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases},
  year={2008},
  volume={26 2},
  pages={112-3}
}