[Full-length genome analysis of a coxsackievirus B5 strain isolated from Shandong Province in 2014].

@article{Wang2018FulllengthGA,
  title={[Full-length genome analysis of a coxsackievirus B5 strain isolated from Shandong Province in 2014].},
  author={Mingli Wang and Qing Jun Wei and Jinhua Li and Xin Quan Jiang and Zhu Jiazi Zhang and Yi Gang Tong and Shu-jun Ding and Xiang Jun Wang and Wei Feng Shi},
  journal={Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of preventive medicine]},
  year={2018},
  volume={52 2},
  pages={185-187}
}