[Epidemiological analysis on road traffic injury in China in 2004].

@article{Zhang2007EpidemiologicalAO,
  title={[Epidemiological analysis on road traffic injury in China in 2004].},
  author={Xu-jun Zhang and Jia Jia and Zong-qiu Chen and Yong-chen Hao and Shan-xi Gao and Yong-qing Chen},
  journal={Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi},
  year={2007},
  volume={28 2},
  pages={204-5}
}