[Endovascular treatment of peripheral arterial diseases].

@article{Yokoi2008EndovascularTO,
  title={[Endovascular treatment of peripheral arterial diseases].},
  author={Yoshiaki Yokoi},
  journal={Nihon Naika Gakkai zasshi. The Journal of the Japanese Society of Internal Medicine},
  year={2008},
  volume={97 2},
  pages={339-45}
}
  • Yoshiaki Yokoi
  • Published 2008 in
    Nihon Naika Gakkai zasshi. The Journal of the…