[Embolectomy in the treatment of acute arterial occlusion].

  • I S Salonen
  • Published 1968 in Duodecim; laaketieteellinen aikakauskirja