[Electroretinography as routine preoperative examination in cataract].

@article{SALGADO1962ElectroretinographyAR,
  title={[Electroretinography as routine preoperative examination in cataract].},
  author={E L SALGADO},
  journal={Revista espanola de oto-neuro-oftalmologia y neurocirugia},
  year={1962},
  volume={21},
  pages={458-62}
}
  • E L SALGADO
  • Published 1962 in
    Revista espanola de oto-neuro-oftalmologia y…