[Effect of hydralazine on the pulmonary arterial hypertension in monocrotaline induced cor pulmonale in Macacus rhesus].

@article{Sun1987EffectOH,
  title={[Effect of hydralazine on the pulmonary arterial hypertension in monocrotaline induced cor pulmonale in Macacus rhesus].},
  author={Bi-yun Sun},
  journal={Zhonghua jie he he hu xi za zhi = Zhonghua jiehe he huxi zazhi = Chinese journal of tuberculosis and respiratory diseases},
  year={1987},
  volume={10 4},
  pages={229-30, 255, 15}
}
  • Bi-yun Sun
  • Published 1987 in
    Zhonghua jie he he hu xi za zhi = Zhonghua jiehe…