[Effect of 30-day hypokinesia on the dynamics of higher nervous activity and sleep of operators].

@article{Artishuk1974EffectO3,
  title={[Effect of 30-day hypokinesia on the dynamics of higher nervous activity and sleep of operators].},
  author={V N Artishuk and A N Litsov and V P Stupnitskiĭ and Iu V Iakushkov},
  journal={Kosmicheskaia biologiia i aviakosmicheskaia meditsina},
  year={1974},
  volume={8 5},
  pages={75-9}
}