[Early fiberoptic-bronchoscopic studies of smoke inhalation in dogs].

@article{Wu1985EarlyFS,
  title={[Early fiberoptic-bronchoscopic studies of smoke inhalation in dogs].},
  author={Z Z Wu},
  journal={Zhonghua zheng xing shao shang wai ke za zhi = Zhonghua zheng xing shao shang waikf [i.e. waike] zazhi = Chinese journal of plastic surgery and burns},
  year={1985},
  volume={1 2},
  pages={3-5}
}
  • Z Z Wu
  • Published 1985 in
    Zhonghua zheng xing shao shang wai ke za zhi…