[Diagnostic criteria of systemic lupus erythematosus].

Sorry, there's nothing here.

Topics

Cite this paper

@article{Nasonova1980DiagnosticCO, title={[Diagnostic criteria of systemic lupus erythematosus].}, author={Valentina A Nasonova and Miroslava Ivanova and M M Brzhezovskiĭ and V. V. Makarov and A. I. Speranskii}, journal={Sovetskaia meditsina}, year={1980}, volume={5}, pages={104-8} }