[Contribution to public health and medical education in China to commemorate the 100th birth anniversary of professor Gu Xue-ji].

@article{Xia2010ContributionTP,
  title={[Contribution to public health and medical education in China to commemorate the 100th birth anniversary of professor Gu Xue-ji].},
  author={Zhao-lin Xia and Ha Fu and Feng Li},
  journal={Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi = Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi = Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases},
  year={2010},
  volume={28 10},
  pages={723-5}
}