[Contribution of "Voenno-Meditsinskiĭ Zhurnal" to the development of military medicine].