[Congenital neutropenia].

@article{Benedekov1980CongenitalN,
  title={[Congenital neutropenia].},
  author={Marta Benedekov{\'a} and G Gvozdj{\'a}kov{\'a} and J Noskov{\'a} and E Zmekov{\'a}},
  journal={Ceskoslovenska pediatrie},
  year={1980},
  volume={35 9},
  pages={496-8}
}