[Congenital fiber type disproportion(CFTD)].

@article{Yamamoto2001CongenitalFT,
  title={[Congenital fiber type disproportion(CFTD)].},
  author={Akira Yamamoto and Ichizo Nishino},
  journal={Ryoikibetsu shokogun shirizu},
  year={2001},
  volume={35},
  pages={421-2}
}