[Clinical observation on treatment of heart failure with mixed diastolic and systolic dysfunction by shenqi fuzheng injection].

@article{Liu2004ClinicalOO,
  title={[Clinical observation on treatment of heart failure with mixed diastolic and systolic dysfunction by shenqi fuzheng injection].},
  author={Xi-Ping Liu and Xing Hao and Guan-xue Xu},
  journal={Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi = Chinese journal of integrated traditional and Western medicine},
  year={2004},
  volume={24 8},
  pages={739-40}
}