[Clinical manifestation and related-risk factors analysis of chronic graft-versus-host disease].

@article{Weng2013ClinicalMA,
  title={[Clinical manifestation and related-risk factors analysis of chronic graft-versus-host disease].},
  author={Jian-yu Weng and Xin Du and Ze-sheng Lu},
  journal={Zhonghua xue ye xue za zhi = Zhonghua xueyexue zazhi},
  year={2013},
  volume={34 2},
  pages={168-70}
}