[Clinical analysis of early treatment of explosion deafness].

@article{Meng2009ClinicalAO,
  title={[Clinical analysis of early treatment of explosion deafness].},
  author={Li Meng and Wen-wei Hao},
  journal={Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi = Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi = Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases},
  year={2009},
  volume={27 5},
  pages={306-7}
}