[Calcineurin-dependent signal pathway: a new signal pathway].

@article{Fu2000CalcineurindependentSP,
  title={[Calcineurin-dependent signal pathway: a new signal pathway].},
  author={Mei Fu and Nga Kwok Liu and Ch. Shu Tang},
  journal={Sheng li ke xue jin zhan [Progress in physiology]},
  year={2000},
  volume={31 2},
  pages={147-9}
}